Nästan 6 veckor

och nu är vi ute en timme åt gången. Vi tränar på trädgårdsarbete och att springa och brottas så vi blir stora och starka.